Освен ако не е посочено друго на страницата на самия продукт, гаранционният период, предлаган от Оли Оли БГ, е в рамките на 2 години от датата, на която потребителят е получил стоката.

Задължително запазете платежният документ и товарителницата, гаранционно сервизно обслужване не се извършва без предоставени оригинали на тези документи!

В случай на предявяване на гаранционен сервиз, моля свържете се с нас, за да получите повече информация за необходимите стъпки, които трябва да предприемете.

 

Права и задълженияа на потребителя:

 1. Потребителят трябва да спазва инструкциите за употреба на продуктите, в съответствие с  техническите изисквания на производителя, продавача или сервизния център.
 2. Потребителят трябва да съхранява документацията на продукта, формуляра за рекламация и платежния документ и/или товарителницата по време на законовия гаранционнен срок от две години.
 3. Потребителят има право да отправи рекламация към търговеца в случай, че продуктът не отговаря на договора за продажба. Рекламацията може да съдържа искане за ремонт на продукта или замяна с нов продукт, освен ако последното е невъзможно или избраното обезщетение е непропорционално в сравнение с другите възможности за обезщетяване. Рекламацията трябва да е придружена от снимков материал на дефекта, за да може търговецът да вземе правилно решение за нейното удовлетворяване.
 4. В случай на изпращане на стоката в сервиз, тя трябва да се придружава от попълнения оригинал на Формуляра за рекламация/ Протокола за гаранционен сервиз и оригинал на платежния документ и/или товарителницата. При липсващ оригинал на платежния документ и/или товарителницата рекламацията няма да бъде обработвана или рекламираната стока ще бъде върната на клиента
 5. Продуктът за ремонт трябва да е заедно с всички негови елементи, ако ремонтът налага това, или да се изпрати само повредената част от продукта, ако това ще е достатъчно за отстраняване на несъответствието. Пълна инструкция относно начинът на изпращане на стоката ще получите от търговеца, отговорен за удовлетворяването на рекламацията.
 6. Изпращаният в сервиз рекламиран продукт трябва да бъде добре опакован (по възможност в оригиналната си опаковка) и в добро хигиенно състояние (напр.ако рекламираният продукт е детска количка, колелата на същата следва да са добре измити,а коша освободен от допълнителни аксесоари  – играчки,беберони,шишета и др. Разходите по отстраняването на несъответствието  и  транспортирането на продукта  /доставка и връщане/ са безплатни за потребителя.

 

Гаранционни условия:

 1. Указанията за употреба и монтаж за всеки продукт са описани в приложената в опаковката му инструкция за употреба. Отпада гаранцията на пpoдyĸт, ĸoйтo e изпoлзвaн, бeз дa ca cпaзeни yĸaзaниятa oт инcтpyĸциятa зa yпoтpeбa, както и на пpoдyĸт, зa ĸoйтo ce ycтaнoви, чe e изпoлзвaн нe пo пpeднaзнaчeниe.
 2. Гаранционния ремонт трябва да бъде извършен в оторизиран сервиз на производителя. Гаранцията на продукта няма да важи, в случай че е извършен ремонт в неоторизиран сервиз или от неоторизирано лице, ако това изрично не е съгласувано предварително писмено със сервиз на производителя.
 3. Изпращаният в сервиз несъответстващ  продукт  трябва да бъде добре опакован (по възможност в оригиналната си опаковка), придружен с всички изискуеми документи, и в добро хигиенно състояние. Рекламации без оригинален платежен документ и/или товарителница няма да бъдат приемани.
 4. Продукти с липсващи етикети или предпазни стикери или дефекти, причинени от неправилна употреба, поддръжка и съхранение, като например: пукнатини, цепнатини, усуквания, разглобявания или липсващи елементи, следи от изгаряне или проникване на течности, възвействие на агресивни перилни препарати,, промяна на цвета на текстил или пластмаса от прекомерно въздействие от слънцето поради неправилно съхранение, ще бъдат отказани за приемане за гаранционно обслужване.
 5. Гаранцията не важи при неправилна, небрежна или груба употреба, удари по продукта, наличие на силно замърсяване в процеса на ползване, проникване на течности в продуктите, излагане на огън, излагане на висока влажност, силно слънце и употреба, която не отговаря на описанието в упътването или погрешна експлоатация.
 6. Гаранционното обслужване не се отнася до: Пoдмянa нa чacти, ĸoитo пoдлeжaт нa aмopтизaция пo вpeмe нa нopмaлнa eĸcплoaтaция. Нecпaзeни yĸaзaния зa cглoбявaнe и мoнтaж. Пpoдyĸт, нa ĸoйтo e извъpшeнa пpoмянa или мoдифиĸaция нa ĸoнcтpyĸциятa, добавяни са части и аксесоари, различни от описаните в инструкцията.
 7. Не се приемат оплаквания за пoвъpxнocтни нaвaнявaния, възникнали пo вpeмe нa пpeнacянe, тpaнcпopт и cъxpaнeниe или небрежна експлоатация.